Awards and Recognitions
ISO 9001:2008 - Sungai Petani
ISO 9001:2015 - Shah Alam
ISO 9001:2015 - Segamat
MS 2500:2012 Shah Alam
MS 2500:2012 Segamat
ISO 9001:2008 - Segamat
Pusat Latihan Bertauliah Installer IBS Installer
JKR 20601-0186-11
Kastam Diraja Malaysia, (KDRM) Johor
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Sijil Pepasangan Keselamatan Kebakaran
CIDB - KOTA BHARU
CIDB - SUNGAI PETANI
CIDB - SEGAMAT
CIDB Malaysia